Handicap organisationer

Dansk Handicap forbund

Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle. Dansk Handicap Forbund er landsdækkende, og det er os selv – mennesker med handicap – der sætter dagsordenen. Vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe forandringer.

Handicap portalen

Velkommen til Danmarks eneste portal og søgemaskine der dækker alt inden for handicapområdet. Handicapportalen er et virtuelt mødested for mennesker med handicap, deres hjælpere og pårørende samt alle andre med interesse for handicapområdet. På portalen finder du altid de seneste handicaprelaterede nyheder og masse af spændende artikler.

Danske Handicaporganisationer

Her kan du læse om de mere generelle ting på handicap området.

Danske Patienter

Rygmarvsbrokforeningen er via vores medlemsskab i sjældne diagnoser medlem af Danske Patienter