Handicap idræt

Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF)

Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). DHIF har ca. 420 medlemsklubber med tilsammen ca. 18.000 medlemmer. DHIF’s klubber tilbyder aktiviteter inden for mere end 30 idrætsgrene. Dansk Handicap Idræts-Forbund er stiftet som selvstændig landsorganisation i 1971, efter at de første handicapidrætsforeninger var blevet dannet i 1950’erne og der i 1968 var etableret et Landsudvalg for Handicapidræt. Pionererne inden for handicapidrætten var de fysisk handicappede, der tilpassede eksisterende idrætsgrene og udviklede nye, både i Danmark og internationalt. I dag har DHIF medlemmer med alle slags handicap, inkl. blinde og svagtseende, alle former for fysisk handicappede, udviklingshæmmede og hørehandicappede. Døveidrætten har sin egen organisation, Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), der er medlem af DHIF. Handicapidrætten i Danmark finansieres af tips- og lottomidler, samt af sponsorer og private midler.