Persondata

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 passer på dine data i overensstemmelse med gældende regler omkring personoplysninger og databeskyttelse, dvs. med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. Forordningen er i Danmark implementeret ved lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), fremsat d. 25. oktober 2017, vedtaget d. 17. maj 2018, lovnummer 502.

Persondatapolitik

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

De personoplysninger vi har om dig vil være:

  • Fornavn og Efternavn, evt. mellemnavn hvis du selv oplyser dette
  • Fødselsdag (kun dato, måned og år), denne oplysning bruger vi til at målrette arrangementer til lige din alders gruppe
  • Adresse, denne oplysning bruger vi til at kunne sende foreningens medlemsblad ud til medlemmerne.
  • Mail, denne oplysning bruger foreningen, da vi fremadrettet arbejder på at kunne sende mail ud til medlemmerne om kommende arrangementer mm.
  • Telefon nummer, denne oplysning bruger foreningen, hvis der skal opstå en anledning hvor foreningen har brug for at kontakte dig.
  • Hvert medlem har en personlig profil, med eget login, på foreningens hjemmeside, hvor hvert medlem til en hver tid selv kan rette alle sine personoplysninger.
  • Under hver profil har medlemmet mulighed for at tilknytte oplysninger på deres familiemedlemmer (fødselsdag og navn), Disse oplysninger bruger foreningen til at målrette arrangementer for alle medlemmer og deres familie.
  • Hvis du ikke længere ønsker at være aktivt medlem af Rygmarvsbrokforeningen fra 1988, så skal du kontakte formanden eller kassereren på mail: formand@rmb-1988.dk eller kasserere@rmb-1988.dk. Din profil vil herefter blive gjort inaktiv, og den slettes efterfølgende med alle persondata, indenfor en måned.
  • Adgang til medlemmers personoplysninger, har kun foreningens formand og kasserere.

 

Den til enhver tid glædende persondata politik kan findes på Rygmarvsbrokforeningens fra 1988 hjemmeside, www.rmb-1988.dk.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Rygmarvsbrokforeningen af 1988
Græsted vænge 49
DK-3230 Græsted
Tlf.: +45 27111988
e-mail: rygmarvsbrok@rmb-1988.dk
CVR: 25 95 88 29

Alle spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse af gældende regler, skal rettes til Rygmarvsbrokforeningen af 1988 formand: Vibeke Kiszka-König, Rygmarvsbrokforeningen af 1988, Græsted vænge 49, DK-3230 Græsted, tlf. +45 23712678, e-mail: formand@rmb-1988.dk

Alle aktive medlemmer af Rygmarvsbrokforeningen fra 1988, har alle en profil, som tilgås via et udleveret login. Det udleveret login kan hvert medlem, til en hver tid selv ændre. Alle medlemmer kan selv, til hver tid selv ændre deres personoplysninger via deres profil.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon +45 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Senest opdateret 12. juni 2023