Arrangement

Foreningen inviterer alle medlemmer til Årsmødet 2024

Lørdag den 20/4 kl. 14 til søndag den 21/4 kl. 10 

Trinity Hotel & Conference Center – Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Programmet for dagen:

Lørdag

kl. 14 til 14.30 Ankomst og velkomst

kl. 14.30 Kage og kaffe

kl. 15 til 17 Årsmøde

Kl. 18 Middag og hygge

Søndag: 

Kl. 7 til 10 morgenmad

kl. 10 afrejse

Der er til begrænset antal pladser til overnatning, disse pladser bliver fordelt efter først til mølle tilmeldning.

Tilmelding:

Skriv en mail med antal deltager, samt aldre på børn og unge der deltager. Mail: vibeke@rmb-1988.dk

Pris:

500 kr pr pers. fra 10 år og op

overføres via mobilpay 97502 – husk at skrive navn.

Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent og vicedirigent .

2. Valg af 3 stemmetællere.

3. Optælling af antal stemmeberettigede jf. § 7.

4. Formanden aflægger beretning til godkendelse

5. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab samt budget til godkendelse.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.

7. Forslag til aktivitetsoversigt for det kommende år.

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet der på ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og på lige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Først vælges formand/kasserer. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. Der vælges først 1 suppleant og 2. suppleant efter stemmetal.

11. Evt.