Regler ang. hjælper:

Der er to typer af hjælper, til arrangementerne i rygmarvsbrokforeningen.

Frivillige hjælper og personlig hjælper.                                                               

  • Personlige hjælper er ansat/ på aftale med de pågældende familier/kommuner. De personlige hjælper har ansvaret for al personlig pleje og -hygiejne for den de skal hjælpe.

De Personlige hjælper er på arbejde, enten for familien eller kommunen, og dermed ligger ansvaret for at hjælperen ved hvilke arbejdsopgaver der skal løses og på hvilken måde, hos familien eller kommunen.

Da det sidste ansvar er hos familien eller kommunen, så er det også familien eller kommunens vurdering om hjælpen kan varetage andre plejeopgaver end, den personlige hjælp og pleje, som hjælperen skal yde.

Ved enkelte arrangementer indgår den personlige hjælper, sammen med arrangører og andre frivillige hjælper i andre praktiske gøremål, for at gøre arrangementet så vellykket som muligt for alle personerne med rygmarvsbrok.

Den personlige hjælper medbringer ikke egne børn til arrangementerne.

Hvis hjælper ikke varetager de opgaver der er forbundet med den personlige pleje og – hygiejne og andre relevante opgaver, skal arrangør kontakte familien/kommunen og bestyrelsen. Familien/kommunen og arrangør prøver herefter sammen at finde en løsning.

 

  • Frivillige hjælper vælges af arrangørerne, og de frivillige hjælper udfører de opgaver som arrangørerne har aftalt med de frivillige hjælper.

Det er arrangørernes ansvar at de frivillige hjælper er i stand til at hjælpe med deres arbejdsopgaver. Arrangørerne aftaler altid på forhånd, om den frivillige hjælper kan medbring egne børn til et arrangement. Arrangør og hjælper aftaler altid præmisserne og detaljerne, hvis hjælper medbringer egne børn.