Specialfunktionen Job & Handicap

En landsdækkende specialfunktion for personer med handicap med det formål at fastholde og integrere flere personer med handicap på arbejdspladserne. Specialfunktionen er rettet mod landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Det kommunale handicapråd

På denne side kan du finde idéer til, hvad et handicapråd kan arbejde med, inspiration fra andre handicapråds arbejde, kontaktpersoner og evt. hjemmesider.

Sundhedsstyrelsen

Videnscenter for bevægelseshandicap

Videncenter for bevægelseshandicap har i tidens løb lavet mange gode publikationer, som kan bruges uanset handicap.

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Velkommen til Center for frivilligt socialt arbejde som er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. Vi arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Vores opgave er at hjælpe frivillige og frivillige sociale organisationer med at udvikle rammer for frivilligt socialt arbejde, som tiltrækker nye frivillige og fremmer læring og udvikling.

Den Uvildige konsulentordning på handicapområdet

DUKH rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. Du kan ringe til os og få rådgivning, men du kan også få finde hjælp til selvhjælp her på siden.