Foreningen inviterer alle medlemmer til Årsmødet 2023.

Sted: Fjeldsted Skov Hotel & Konference

Adressen: Store landevej 92, 5592 Ejby - Fyn

Dato: Den 29. april 2023

 

Programmet for dagen, lørdag den 29. April:

kl. 14.00 ankomst og check ind 

kl. 14.30 Kaffe & Kage - Socialt samvær

kl. 15.30 Årsmødet begynder - årsmødet forventes afsluttet omkring kl. 17

Der vil være en aktivitet for børn og barnligesjæle imens, hvor der også vil være børnepasser.

kl. 18.30 Middag og efterfølgende hygge

 

Søndag:

Morgenmad og tak for denne gang

 

Man kan tilmelde sig denne weekend, ved at logge ind - tilmelding er påkrævet, pga. antal til middag og overnatning. Sidste tilmelding er den 14. Marts 2023

 

Der er mulighed for at tilmelde sig med overnatning eller uden overnatning

Prisen er:

Deltagelse pr. person med overnatning: 500 kr

Deltagelse pr. person uden overnatning: 300 kr.

Børn under 3 år deltager gratis

 

Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent og vicedirigent .

2. Valg af 3 stemmetællere.

3. Optælling af antal stemmeberettigede jf. § 7.

4. Formanden aflægger beretning til godkendelse

5. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab samt budget til godkendelse.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.

7. Forslag til aktivitetsoversigt for det kommende år.

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet der på ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og på lige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Først vælges formand/kasserer. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. Der vælges først 1 suppleant og 2. suppleant efter stemmetal.

11. Evt.