Foreningsweekend 2022

 

Foreningen arbejder på at gøre foreningsweekenden 2022 gratis:-)

 

Årsmødet afholdes online søndag den 24/4 kl. 10 - skriv mail til [email protected], for at modtage link til årsmødet.

 

Storebælt - Sinatur Hotel og Konference

Østerøvej 121, Nyborg

 

Den 22. April til den 24. April

 

Kære Alle

Foreningen indbyder til en weekend med masser af social samvær, erfaringsudveksling og faglige foredrag.

 

Pris per pers (3 - 99+): 500kr (Alle personer også hjælper), dog betaler hver enkelt selv for deres drikkevare denne weekend - prisen dækker ophold og måltiderne.

Foreningen arbejder på at gøre foreningsweekenden 2022 gratis:-)

 

Sidste tilmelding er den 1/3 - 2022 - tilmelding via hjemmesiden.

Man skal være medlem for at kunne deltage i denne weekend.

Programmet er stadigvæk under udarbejdelse:

Fredag:

16 -18                     Ankomst og udlevering af hotelværelse

18.30                       Middag

20.00  - 21.30         Social hygge og erfaringsudveksling

                               

 

Lørdag:

kl.7 - 9                     Morgenmad

kl.9.30 - 11.30           

 

kl. 12 - 13.30            Frokost

kl.13.30 - 15.30       Foredrag eller social aktivitet

kl. 15 - 16                 Kaffe og hjemmebag

kl. 16 - 18                 afslappende eftermiddag med udsigt til Storebælt.

kl.19 - ??                   Middag og hygge

Søndag:

kl. 7 - 9                     Morgenmad

kl.9.30 - 11.30           Årsmøde - Tak for denne weekend.

kl 9.30 - 11.30           Anden aktivitet for børn og barnlige sjæle

 

Sidste tilmelding er den 1/3 - 2022, tilmeldning er via hjemmesidens login.

 

Dagsorden til Årsmødet:

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden ([email protected]) i hænde senest 2 ugerfør årsmødet. For forslag til vedtægtsændringer henvises til § 9.

 

 1. Valg af dirigent og vicedirigent .
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Optælling af antal stemmeberettigede jf. § 7.
 4. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 5. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab samt budget til godkendelse.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.
  1. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring ang. medlemskaberne
  2. Bestyrelsen fremlægger et forslag ang. regler for hjælper til arrangementerne i foreningen.
 7. Forslag til aktivitetsoversigt for det kommende år.
 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet der på lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Først vælges formand/kasserer. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. Der vælges først 1 suppleant og 2. suppleant efter stemmetal.
 11. Evt.