Foreningsweekend 2020

Storebælt - Sinatur Hotel og Konference

Østerøvej 121, Nyborg

 

Den 17. April til den 19. April

 

Kære Alle

Foreningen indbyder til en weekend med masser af social samvær, erfaringsudveksling og faglige foredrag.

 

Pris per pers (3 - 99+): 500kr (Alle personer også hjælper), dog betaler hver enkelt selv for deres drikkevare denne weekend - prisen dækker ophold og måltiderne.

 

Programmet er stadigvæk under udarbejdelse:

Fredag:

16 -18                     Ankomst og udlevering af hotelværelse

18.30                       Middag

20.00  - 21.30          Foredrag ved Marie Holm Laursen "pigen med glasknoglerne"

                               

 

Lørdag:

kl.7 - 9                     Morgenmad

kl.9.30 - 11.30           Foredrag ved Jesper Dammeyer - Lektor på Københavns universiet.

                                Han vil holde et foredrag om "aldring hos personer med en medført funktionsnedsættelse".

                                Han vil have fokus på hvad kan vi som personer enten med RMB eller relation til RMB selv gøre for at styrke os igennem hele vores liv,

                                Han vil også have fokus på hvad siger statistikkerne, samt hvad viser forskning.

                                Der vil være tid til at stille spørgsmål undervejs i foredraget.

                                Hvis man allerede nu tænker dette spørgsmål vil jeg gerne havde besvaret, så send en mail til [email protected], 

                                så bliver spørgsmålet sendt videre, så Jesper kan forberede sig.

 

                               For alle børn og barnlige sjæle får vi besøg af Silly Doh (https://www.youtube.com/watch?v=dkHQkan-0ms#action=share), som vil lave et                                   værksted for alle hvor der skal laves smykker og andet - kun fantasisen sætter grænser. Alle børn får en gave.

 

kl. 12 - 13.30            Frokost

kl.13.30 - 15.30        Fælles aktivitet for alle:

                               Kaosopgaveløsning

                               Alle bliver delt i grupper, så er der en lille konkurece om at klare opgaverne i gruppen sammen:

                               Der er både noget til hovedet, kroppen og samarbejdet, og der kan være fysiske eller kreative opgaver som skal løses individuelt eller                                         sammen med andre i gruppen. Her gælder det om at få fordelt gruppens ressourcer hurtigst muligt og hjælpe hinanden hen mod den                                           samlede sejr.

kl. 15 - 16                 Kaffe og hjemmebag

kl. 16 - 18                 afslappende eftermiddag med udsigt til Storebælt.

kl.19 - ??                   Middag og hygge

Søndag:

kl. 7 - 9                     Morgenmad

kl.9.30 - 11.30           Årsmøde - Tak for denne weekend.

kl 9.30 - 11.30           Anden aktivitet for børn og barnlige sjæle

 

Dagsorden til Årsmødet:

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden ([email protected]) i hænde senest 2 ugerfør årsmødet. For forslag til vedtægtsændringer henvises til § 9.

 

 1. Valg af dirigent og vicedirigent .
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Optælling af antal stemmeberettigede jf. § 7.
 4. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 5. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab samt budget til godkendelse.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.
  1. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring ang. medlemskaberne
  2. Bestyrelsen fremlægger et forslag ang. regler for hjælper til arrangementerne i foreningen.
 7. Forslag til aktivitetsoversigt for det kommende år.
 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet der på lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Først vælges formand/kasserer. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. Der vælges først 1 suppleant og 2. suppleant efter stemmetal.
 11. Evt.