Indbydelse til 30 års Jubilæumsweekend

Den  6. april til 8. april 2018

 

Kære Alle

Foreningen fylder i 2018 30 år, derfor vil vi I bestyrelsen gerne invitere jer til at tilbringe denne weekend sammen med os og hinanden.

Weekenden finder sted på Hotel Legoland

Vores weekend bliver en blanding mellem socialt samvær og faglighed. Årsmødet 2018 vil også finde sted denne weekend.

 

Pris for deltagelse denne weekend, vil være:

Voksne : 1000kr

Voksne med RMB: 800kr

Børn 3 - 12 år: 600kr

Børn 0 - 3 år: Gratis

Prisen dækker overnatning, morgenmad lørdag og søndag, frokost lørdag, samt middag fredag og lørdag aften.

 

 

Program for weekenden:

Fredag den 6/4 - 2018

Tid

Voksne/Forældre

Tid

Børnene

16 - 18

Ankomst

18 - 20

Middag

20 - ??

Hygge med evt. underholdning

Lørdag 7/4 - 2018

8 - 9

Morgenmad

8 - 9

Morgenmad

9.30 - 11.30

Foredrag ved læge Mikkel Mylius Rasmussen og hans studerende. De vil fortælle om hvor langt de er i deres forskning vedr. Rygmarvsbrok og genskabelse af nervebaner

9.30 - 12

Børnene skal besøge Legoland - med hjælper.

Alle børn bliver tilknyttet en hjælper, som har ansvaret for dem inde i Legoland.

12 - 13

Frokost

12 - 13

Frokost

13 - 14.30

Foredrag ved Peter Thybo - Sundhedsinnovator

13 - 17

Børnene skal besøge Legoland - med hjælper.

Alle børn bliver tilknyttet en hjælper, som har ansvaret for dem inde i Legoland.

 

Der vil også i dette tidsrum være et kreativt/hygge/spille rum, hvor børnene kan udfolde sig.

14.30 - 15

Kaffe og Kage

15 - 17

Foredrag ved RIIS - Ekspeditionen. RIIS- ekspeditionen er en ekspedition som har været af sted og besteget bjerge i kørestol. De vil fortælle om deres udfordringen og oplevelser, de vil vise en film.

(Foredraget vil være for personer over 15 år)

18 - ??

Jubilæumsmiddag i Borgen

Søndag den 8/4 - 2018

8 - 9

Morgenmad

9.30 - 12.30

Årsmøde

9.30 - 12.30

Der vil være et kreativt/hygge/spille rum, hvor børnene kan udfolde sig.

Tak for denne gang:-))

 

Dagsorden til årsmødet:

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent og vicedirigent .
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Optælling af antal stemmeberettigede jf. § 7.
 4. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 5. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab samt budget til godkendelse.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.
 7. Forslag til aktivitetsoversigt for det kommende år.
 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet der på lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Først vælges formand/kasserer. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. Der vælges først 1 suppleant og 2. suppleant efter stemmetal.
 11. Evt.

 

 

 

Vi glæder os til en helt fantastisk weekend sammen med jer alle :-)

På vegne af bestyrelsen - Vibeke